ekoprąd


Program wsparcia

Z dniem 01 marca 2018 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu rozpocznie nabór wniosków w ramach Programu EKO-DOM - dofinansowania z zakresu termomodernizacji i OZE realizowane przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe. 

Celem programu jest uniknięcie lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez działania termomodernizacyjne lub zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źrodeł. Dzięki temu dofinansowaniu można uzyskać także wsparcie na montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kWp. 

Dofinansowanie otrzymuje się w postaci pożyczki częściowo umarzalnej stanowiącej 100% wartości inwestycji. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,7 stopy redyskonta weksli jednak nie mniej niż 1,5 punkty procentowe. Maksymalny okres kredytowania to 10 lat. Możliwe jest umorzenie do 15% kwoty pożyczki.  

OSZCZĘDNOŚCI NA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SĄ WIĘKSZE NIŻ RATA KREDYTU !!!!!

Pykład dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,6 kW

 

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie WFOSiGW w Toruniu:

Program EKO-DOM

 

Rozliczanie Prosumentów z zakładami energetycznymi

W myśl nowelizacji ustawy o odnawialnych źrodłach energii z dnia 28 czerwca 2016r. sprzedawca energii elektrycznej musi dokonać rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez prosumenta wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku 1 do 0,7 dla instalacji o mocy większej niż 10 kW, ale mniejszej niż 40 kW oraz w stosunku 1 do 0,8 dla instalacji nie większej niż 10 kW. 

Kredyt preferencyjny dla osób prawnych z BOŚ z dofinansowaniem z WFOŚiGW

M.in. na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 500kW. Dla kujawsko-pomorskiego:

WARUNKI KREDYTOWANIA:

- maksymalna kwota kredytu: 800.000 zł, przy czym nie więcej niż 90% kosztu całkowitego realizowanej inwestycji, 

- okres realizacji zadania: max. 18 miesięcy od dnia postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy,

- okres kredytowania: max. 5 lat, 

- okres karencji: do 6 miesięcy licząc od daty zakończenia inwestycji, 

- oprocentowanie: 2% w skali roku,

- prowizja: zgodnie z warunkami określonymi w Taryfie opłat i prowizji BOŚ S.A., 

- powyższe warunki kredytowania obowiązują do 31 marca 2018 r (źródło BOŚ Bank).

 

W razie pytań/chęci skorzystania z dofinansowania,  jesteśmy do Państwa dyspozycji. Pomożemy przejść przez formalności oraz wykonamy kompleksowo instalacje fotowoltaiczne wg Państwa preferencji.