ekoprąd


Fotowoltaika

System zintegrowany z siecią - schemat.

Na system składają się następujące elementy:

 1. Panele fotowoltaiczne.
 2. Przetwornica.
 3. Licznik energii wyprodukowanej przez system fotowoltaiczny (zazwyczaj wbudowany w inwerterze).
 4. Licznik energii dostarczanej z sieci do obiektu oraz wskazujący ilość energii dostarczonej do sieci (energia, której nie wykorzystaliśmy na nasze zużycie).


Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z siecią mogą mieć postać elektrowni z dużą ilością paneli fotowoltaicznych oddających energię do sieci elektroenergetycznej lub systemów zintegrowanych z budynkiem. W tym drugim przypadku celem systemu jest zasilanie budynków dołączonych do sieci, gdzie energię z sieci pobiera się tylko wtedy, gdy zapotrzebowanie na nią przewyższa jej produkcję w modułach fotowoltaicznych. Systemy te dołączone są do sieci poprzez przetwornicę, natomiast nie ma potrzeby instalowania akumulatorów oraz regulatorów ładowania, ponieważ sieć jest w stanie przyjąć całą energię wyprodukowaną przez system fotowoltaiczny. 
Generatory fotowoltaiczne podłączone do sieci mają największy potencjał uzyskiwania wysokich współczynników sprawności i wydajności, ponieważ cała energia którą wytwarzają może być zużyta albo na miejscu, albo przekazana sieci elektroenergetycznej. Dobrze kontrolowany system, który współpracuje z wysokiej sprawności przetwornicą, może osiągnąć współczynniki sprawności wyższe niż 80% (równowartość wydajności powyżej 800 - 1300 kWh/kWp/rok).
Wydajność systemu zależna jest od promieniowania słonecznego padającego na zestaw modułów PV. Aby uzyskać optymalne funkcjonowanie systemów fotowoltaicznych należy we właściwy sposób zaprojektować funkcjonowanie systemu przy użyciu programów komputerowych, które dopasowują przewidywany profil obciążenia w ciągu roku i dnia do przeciętnego słonecznego napromieniowania na danym obszarze. Tworzenie takich programów jest potrzebne aby zdeterminować optymalną wielkość zestawu modułów oraz właściwy dobór urządzeń tworzących pełny system.

Na autonomiczny system energii słonecznej składają się następujące elementy:

 1. Panele fotowoltaiczne.
 2. Regulator napięcia – służy do właściwej kontroli stanu naładowania akumulatorów,
 3. Zespół akumulatorów – gromadzi nadwyżki energii wytworzonej przez panele fotowoltaiczne, która wykorzystywana jest np. w godzinach nocnych, gdzie nie występuje produkcja energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne.
 4. Inwerter – służy do konwersji prądu stałego na prąd przemienny.

Autonomiczny system fotowoltaiczny pozwala na całkowite uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej. Głównym założeniem autonomicznego systemu jest wytworzenie energii elektrycznej wyłącznie ze słońca i wykorzystanie jej do pokrycia całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczna. Energia elektryczna z systemu autonomicznego może być wykorzystywana zarówno w dzień jak i w nocy.
Systemy autonomiczne stosuje się przede wszystkim tam, gdzie nieopłacalna staje się budowa linii energetycznej oraz przyłączy do zasilania poszczególnych obiektów, np. takich jak:

 • schroniska górskie,
 • przepompownie wody, przekaźniki telekomunikacyjne,
 • sygnalizacja drogowa, tablice ogłoszeniowe,
 • systemy zasilania awaryjnego,
 • automaty z napojami, parkomaty,
 • zasilanie jachtów, przyczep kampingowych.

 

W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno moduły monokrystaliczne i polikrystaliczne. Moduły monokrystaliczne posiadają większą wydajność powierzchniową dzięki czemu w tym samym rozmiarze co moduły polikrystaliczne możemy uzyskać nawet ok. 50W większą moc z jednej sztuki. Oprócz tego panele monokrystaliczne pracują wydajniej w pochmurne dni oraz zaczynają pracę wcześniej rano i kończą później wieczorem niż moduły wykonane z polikryształów, w związku z czym instalacje pv składające się z paneli monokrystalicznych produkują więcej energii elektrycznej przy zajętej mniejszej powierzchni, a przy tej samej mocy co instalacje na panelach polikrystalicznych.

 

System montażowy – pozwala na bezpieczny i stabilny montaż paneli fotowoltaicznych. W zależności od rodzaju dachu stosowane są różne systemy montażowe.
W przypadku posiadania osobnej instalacji zasilanej prądem stałym w systemie autonomicznym możemy pominąć stosowanie inwertera. Rozwiązanie z inwerterem stosuje się wtedy, gdy urządzenia wymagają zasilania prądem zmiennym (np. 230V).